Afgelopen periode sprak ik drie klanten die elk een goed voorstel gekregen hadden van een nieuwe werkgever: het salaris was een duidelijke verbetering en de overige voorwaarden (auto van de zaak, vakantiedagen, werktijden, 13e maand en bonus) waren ook goed. Tekenen dus?! En de pensioenregelingen? Hoe zit het daar eigenlijk mee? Daar zal toch niet veel verschil in zitten?

Het inzicht in de pensioenregeling bij de vorige werkgever bleek beperkt. Antwoord op vragen “Wat voor regeling heb je? Wat heb je opgebouwd? Hoeveel bouw je jaarlijks op?” en zelfs “Wat is de eigen bijdrage die maandelijks wordt ingehouden op het salaris?” kon meestal niet gegeven worden. De kennis over de nieuwe pensioenregeling bleek net zo beperkt.

Na onderzoek bleken de verschillen enorm:
De middelloonregeling bij de vorige werkgever gaf een hoger te bereiken ouderdoms-, opgebouwd nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. De werknemersbijdrage was bij de vorige werkgever veel lager, mede door allerlei overgangsregelingen vanuit het verleden. Bij alle klanten was de werkgeversbijdrage in de nieuwe regeling tussen € 225,- en € 1.000,- per maand lager dan bij de vorige werkgever.

Na een gesprek met de nieuwe werkgevers hebben alle klanten een salariscompensatie van € 150,- tot € 600,- per maand voor de slechtere pensioenregeling gekregen, zodat ze zelf actie kunnen nemen voor hun pensioen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat zowel bij werkgever als werknemers de pensioenregeling vaak een sluitpost is bij het afspreken van de arbeidsvoorwaarden. Dit, terwijl pensioen net zo goed een vorm van salaris is; namelijk uitgesteld salaris. Het wordt niet nu uitgekeerd, maar vanaf de datum van pensioen. Krijg je onvoldoende uitgesteld salaris, zorg je niet voor inzicht in je pensioen en neem je geen eigen actie voor je pensioen, dan zullen velen van ons (nog) langer moeten blijven werken, of hun levensstijl tijdens pensioen drastisch moeten aanpassen.

Conclusie: Zorg voor pensioeninzicht, juist bij wisseling van werkgever!
Jij wilt toch ook hetzelfde blijven doen tijdens je pensioen?