Doordat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, de rente op een historisch laag punt is en we steeds ouder worden is het te bereiken pensioen de afgelopen jaren voor vrijwel iedereen behoorlijk lager geworden.

Met name door de lage rentestand moeten pensioenuitvoerders steeds meer maatregelen nemen: hogere premie of nog lagere uitkeringen. Beide maatregelen zijn niet populair. Hierdoor worden sommige uitvoerders steeds creatiever. Een van die creatieve maatregelen is het stoppen van een opgebouwd nabestaandenpensioen. In de plaats hiervan komt een veel goedkoper nabestaandenpensioen met een aparte risicoverzekering. Ogenschijnlijk wordt bij overlijden en ook op pensioendatum hetzelfde bedrag uitgekeerd zonder dat er een premieverhoging hoeft te worden doorgevoerd. Helaas is dit niet het geval. Bij deze omzetting zal een gedeelte van het ouderdomspensioen op pensioendatum moeten worden gebruikt als de partner ook een uitkering wil hebben bij overlijden van de deelnemer.

Conclusie: Het ouderdomspensioen wordt vaak ongemerkt lager!

Mijn advies is om regelmatig het pensioen te laten checken, zeker bij wijzigingen in de pensioenregeling, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en hetzelfde kunt doen… ook tijdens uw pensioen!

Marco Kok

Dit blog bevat voorbeelden uit de pensioenadviespraktijk van www.snelpensioeninzicht.nl en www.kokamstelveen.nl