Waarom u als werkgever Snel Pensioeninzicht zou overwegen voor uw werknemers?

 • Snel Pensioeninzicht neemt drempels weg door inzet van een adviseur en is betaalbaar omdat de adviseur handige pensioensoftware gebruikt (zie www.pensioenrust.nl).
 • De aangepaste pensioenwet eist meer van werkgever: werknemers dienen geïnformeerd te worden over o.a. persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen.
 • Uw uitgaven aan pensioen eindelijk rendement gaan opleveren: b.v. een hogere waardering van uw pensioenregeling door uw medewerkers.
 • Een andere invulling geven aan de pensioenregeling bijvoorbeeld door de combinatie van Snel Pensioeninzicht en een flexibele pensioenrekening die buiten de pensioenwet valt.
 • Snel Pensioeninzicht kan een onderdeel zijn van het ouderenbeleid van uw bedrijf en eerder stoppen met werken en/of deeltijd pensioen stimuleren.
 • Een goed pensioen(inzicht) kan eerder stoppen met werken stimuleren en daarmee een positief effect hebben op salariskosten en ziekteverzuim.
 • Goed inzicht in de eigen financiële situatie geeft rust en kan werknemers tevredenheid verhogen.
 • Goed werkgeverschap en aantrekkelijk zijn en blijven op de arbeidsmarkt.
 • Snel Pensioeninzicht kost de werkgever vrijwel geen tijd.
 • Beperkte investering per werknemer per 3 jaar.
 • Bijsturing elke 3 jaar en kort voor pensioendatum.
 • De insteek en scope worden op maat gemaakt. Exacte kosten zijn afhankelijk van deze invulling.
 • Financiering door werkgever, werknemer (b.v. cafetaria model) of combinatie van beide.
 • Snel Pensioeninzicht is beschikbaar is in 3 varianten
  • Basis pensioeninzicht met adviseur
   • Situatie huidig netto maandinkomen t.o.v. netto maandinkomen vanaf pensioen op basis van alle collectieve regelingen uit ‘mijnpensioenoverzicht’.
   • Inkomen bij overlijden medewerker of partner uit ‘mijn pensioenoverzicht’.
   • Maximaal 1 uur.
   • Output: Rapport met netto maandelijks inkomen bij pensioen en overlijden in cijfers en grafisch.
  • Beter pensioeninzicht met adviseur
   • Extra t.o.v. Basis pensioeninzicht:
   • Integratie belangrijke wijzigende kosten die besteedbaar inkomen beïnvloeden (b.v. kinderen, hypotheek).
   • Integratie persoonlijk pensioenaanvullingen en vermogen (b.v. individuele pensioenregelingen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaargeld).
   • Maximaal 2 uur.
   • Output: Rapport inclusief tekort bij pensioen en overlijden uitgedrukt in een op te bouwen respectievelijk te verzekeren kapitaal.
  • Compleet pensioeninzicht met adviseur
   • Extra t.o.v. Beter pensioeninzicht:
   • Twee additionele scenario’s (b.v. eerder stoppen met werken of deeltijdpensioen).
   • Advies over te nemen actie.
   • Maximaal 3,5 uur.
   • Output: Rapport inclusief gespreksverslag met additionele scenario’s, afspraken en te nemen actie.
 • Hoe werkt Snel Pensioeninzicht? Werknemers krijgen advies op ons kantoor in Amstelveen, op kantoor van de werkgever of op afstand met behulp van een oplossing waarbij de werknemer op een eigen scherm met onze adviseur meekijkt. We bespreken graag welke aanpak het beste bij uw onderneming past.

“Wij maken pensioen inzichtelijk: laagdrempelig, snel en eenvoudig.”


Meer weten? stuur ons een email

9 + 8 =

Snel Pensioeninzicht is een initiatief van KOK Amstelveen, check de website: www.kokamstelveen.nl