…elke Nederlander de volgende vragen beantwoord wil hebben:

– Hoeveel pensioen kan ik verwachten?

– Is dit voldoende?

– Wat kan ik doen als het niet genoeg is?

WIST U DAT…

…uit onderzoek van AFM, Nibud en Wijzer in Geldzaken blijkt dat het inzicht in de eigen pensioensituatie onvoldoende is?

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen?
40% pensioen moeilijk te begrijpen vindt?
50% van de beroepsbevolking onkunde ervaart in omgaan met pensioeninformatie?
57% van de beroepsbevolking de AOW leeftijd te laag inschat?
33% van de Nederlanders na pensionering minder gaat ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte?

Meer informatie over AFM, NIBUD en Wijzer in Geldzaken onderzoeken.

Link naar AFM
Link naar NIBUD
Link naar Wijzer in Geldzaken

WIST U DAT…

…juist in een samenleving waar arbeidsverhoudingen flexibiliseren en de werknemer toenemend zelf verantwoordelijk
is voor zijn financiële (pensioen)situatie, goed pensioeninzicht essentieel is? Immers, zonder inzicht is gerichte actie voor
het pensioen niet mogelijk.

WIST U DAT…

…de overheid de Wet Pensioencommunicatie per 1 juli 2015 heeft aangepast? Binnen deze wet staat de werknemer
centraal en is de werkgever verplicht is de werknemer voldoende te informeren over het pensioen en moet zelfs informeren
over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen!

Meer informatie over de gewijzigde Pensioenwet.

WIST U DAT…

Logo Snelpens_inz_wit

  • Weinig tijd en inspanning kost?
  • Drempels wegneemt door inzet van een adviseur?
  • Inzicht biedt in de pensioensituatie van het gezin?
  • Inzicht biedt in meerdere scenario’s?
  • Rekening houdt met belangrijke, in de toekomst mogelijk wijzigende, uitgaven?
  • Uitgaat van netto bedragen per maand rekening houdend met lagere belastingdruk na AOW leeftijd?
  • Eventuele tekorten signaleert?
  • Oplossingen aandraagt waarbij men eigen keuzes kan maken en actie kan nemen voor het pensioen?
  • Beschikbaar is in 3 varianten vanaf € 150,00 (exclusief 21% BTW)

Controle en goed inzicht zou heel fijn zijn!


Neem contact met ons op!

Klik hier!

Snel Pensioeninzicht is een initiatief van KOK Amstelveen, check de website: www.kokamstelveen.nl